Bevisstgjøring - Innsikt - Bevegelse - Balanse

Et ønske om endring, innsikt og bevissthet rundt egne ressurser og mulige utfordringer er en forutsetning for å skape positiv bevegelse i eget liv.

 

Oppdag psykologisk astrologi som et unikt verktøy til innsikt. Vi utforsker potensialet som beskrives i ditt unike fødselshoroskop og hvordan dette kan være en ressurs for å leve mer i balanse med sin egen sannhet.

Bevegelse mot balanse

45 min konsultasjon: kr 450,-

Overskrift 6

Copyright 2021 by Mata Shakti